Training & coaching

Training & coaching

Afhankelijk van de doelstelling en het niveau van de gecoachte kan een loopbaantraject bestaan uit de volgende onderdelen:

 • coachend onderzoek naar antwoorden op de vragen Wie ben ik? Wat wil? Wat kan ik?
 • persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten
 • beroepenoriëntatie
 • assessment
 • in kaart brengen van netwerk
 • voorbereiden op netwerkgesprekken
 • arbeidsmarktonderzoek
 • sollicitatietraining
 • inzicht in scholingsmogelijkheden
 • snuffelstage
 • ontwikkelen van werknemersvaardigheden
 • actieplan

Oplossingsgericht coachen

Job-coaching is sterk oplossingsgericht, het doel is immers concreet het vinden van die passende baan. Loopbaan coaching laat wat meer ruimte voor oriëntatie op mogelijkheden en wensen, zoals met de combinatie van de thuis situatie en werk.Ook andere vormen van coachen kunnen daar helpend bij zijn.

Personalcoaching

Personal coaching is de meest oorspronkelijke vorm van coaching.
Het is primair gericht op het zoeken naar een oplossing voor een probleemsituatie waar iemand op het werk tegenaan loopt, in het eigen functioneren of de omgang met anderen.