Zelf om beschut werk vragen!

Werxe Coaching & Advies

Marlies Loock-Alaerds

Kan U daarbij ondersteunen vanuit jarenlange ondernemers inzet en als ervaringsdeskundige in de WSW.

Denkt u dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U hoeft dus niet meer te wachten op de gemeente. Als UWV een positief advies beschut werk geeft, is de gemeente verplicht u een beschutte werkplek te bieden. De gemeente mag alleen een plek weigeren als het aantal beschutte plekken voor die gemeente al is bereikt. De aantallen worden voor elke gemeente vastgesteld in een ministeriële regeling. Deze regeling is nog niet gepubliceerd.