Van beperking naar mogelijkheden

Handvatten voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Inclusief personeelsbeleid: breed!

Zoals gezegd, het ontbreekt veelal niet aan goede wil.

Maar hoe doe je dat, een inclusief personeelsbestand? Hoe verrijk je het personeelsbestand van het bedrijf met mensen met een arbeidsbeperking? Dat zijn vragen waarbij veel organisaties nog hulp kunnen gebruiken.

De toekomstige HR-managers hebben daarbij een belangrijke taak. Die taak van de HR-managers is in onze optiek breder dan alleen de zorg voor het eigen personeel. Er is ook een taak buiten de eigen organisatie. Een rol in de regio. De begeleiding en benutting van de inclusieve arbeidsmarkt is namelijk steeds vaker een regionaal samenspel van overheden, organisaties en bedrijven.

Zakelijk, economisch belang

De Sociaal-Economische Raad streeft ook naar de inclusieve arbeidsmarkt. Een van de hoofddoelstellingen van de raad is een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie.

De moderne HR-manager is daarbij een belangrijke schakel om menselijke waarden, maatschappelijke doelen en bedrijfseconomische targets te combineren.

Talent altijd, overal en ergens

Wat het open source-model ooit deed voor software, gaat de open talent-economie doen voor werk. Coöperatief, zelfsturend, transparant, technologisch gefaciliteerd en versneld werken op een werkplek zonder grenzen. Open wil zeggen dat ieder talent eraan kan bijdragen, onafhankelijk van tijd, locatie of arbeidsrelatie.