JobCoach

Mensen met een Wajong uitkering, jonge mensen met een handicap of ziekte die moeite hebben een reguliere baan te vinden, krijgen een  jobcoach toegewezen.

De jobcoach geeft ondersteuning bij het zoekproces.

Daarna blijft de jobcoach beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voor doen.

Werkgevers ontbreekt het vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.

De jobcoach

Bij job-coaching is het belangrijk dat je weet wat je wilt en hoe de meest ideale baan er uitziet.

De jobcoach onderzoekt samen met jou wat je mogelijkheden zijn op de korte termijn maar ook waar je over 5 jaar wilt staan, zodat je in grote lijnen kunt bepalen welke stappen nodig zijn om daar op aan te sturen.

Job-crafting

Job-crafting is vooral zelf (of met het team) zoeken binnen de eigen functie of afdeling naar mogelijkheden om langer, zinvol en optimaal te blijven werken, daarbij rekening houdend met effecten voor de functie, de samenwerking en de beschikbare competenties.

Net als bij zoeken naar een andere baan spelen ook hier de vragen wat wil en kan ik; op welke manier ben ik duurzaam inzetbaar voor het bedrijf en heb ik plezier in mijn werk een belangrijke rol.

In de praktijk blijkt vaak dat job-crafting met hulp van een loopbaancoach of jobcoach makkelijker is om naar de  antwoorden op die vragen te zoeken.