Re-integratie

Veel mensen krijgen begeleiding van een jobcoach als zij een uitkering van het UWV ontvangen nadat ze werkeloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het komt er dan op aan dat zij weer re-integreren op de arbeidsmarkt, de zogenoemde re-integratie trajecten.

De aanpak is resultaatgericht.

Situaties waarbij de medewerker al langere tijd ziek is en in het kader van de Wet Poortwachter gekeken moet worden naar passend werk binnen of buiten het bedrijf.

Ook kan re-integratie begeleiding zin hebben als iemand langere tijd ziek is geweest en het werk weer wil hervatten.

Extra aandacht  voor de energiebalans en het bewaken van de eigen grenzen kan het terugkeerproces makkelijker maken.

Coaching on the job

Hier gaat het vooral om daadwerkelijke begeleiding en monitoring van een medewerker op zijn of haar werkplek.

Deze begeleiding wordt samen met de medewerker, werkgever en de coach ingezet.