Re-integratie dienst voor verzekeraars

Kan het personeel van uw verzekerde relatie het werk niet meer uitvoeren of wilt u uw verzekerde relatie snel helpen met het re-integreren van het arbeidsongeschikte personeel?

Dan heeft Werxe de oplossing voor u! Wanneer het personeel van uw verzekerde relatie arbeidsongeschikt raakt ontstaat er een lastige situatie voor zowel de werknemer als uw verzekerde relatie. Laat ons u adviseren door middel van een Spoor 1 onderzoek en/of een Spoor 2 traject.

Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht het ‘Spoor 2’ traject te starten, als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is (Spoor 1).

Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar een oplossing, binnen het tijdsbestek van twee jaar. Wanneer er niet snel en tijdig genoeg actie wordt ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, kunt u van UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. In dat geval moet er een heel bruto jaarsalaris door worden betaald. Dit wilt u natuurlijk niet!

De verzekeraar of werkgever schakelt een extern bureau in om deze sancties te voorkomen. In ons Spoor 2 traject zoeken en kunnen wij een nieuwe, passende functie voor de werknemer bij een ander bedrijf vinden. Al onze inspanningen voor de werknemer worden conform WVP in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en daardoor kunnen loonsancties voorkomen worden

Aanbieder: Werxe Coaching en Advies

Producten

Verkenningstraject HBO-niveau (LN039)

Participatie HBO-niveau (LN036)

Re-integratie HBO-niveau (LN032)

Werxe

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/aanbieder/590acef9bf4f4