Re-integratie vanuit het UWV

re-integratie vanuit een uitkering (ZW, WAJONG, WIA)

Re-integratie via UWV Voor werkzoekenden met een Ziektewet of arbeidsongeschiktheidsuitkering die extra ondersteuning nodig hebben, koopt UWV re-integratiediensten in bij re-integratiebedrijven.

Werxe heeft als re-integratiebedrijf een overeenkomst met het UWV en biedt op maat gerichte individuele re-integratietrajecten aan voor klanten met een WIA, WGA, ZW, WAO of WA-jong uitkering.

Lees hieronder hoe Werxe, in opdracht van het UWV, klanten ondersteuning kan bieden bij hun zoektocht naar passend werk.

Typen klanten

De re-integratiediensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen klanten. Voor beide typen klanten geldt dat door het UWV is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen.

1: Klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering)

Het kan dan gaan om klanten met een WGA, WIA, WAO of Wajong uitkering.

2: Klanten met een ziektewet uitkering (ZW-uitkering)

Het kan dan gaan om flexwerkers (uitzendkrachten), klanten met een tijdelijke dienstbetrekking of   ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode (WW-uitkering) arbeidsongeschikt raken.

Typen diensten

Het UWV kent twee typen re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering.

1: De re-integratiedienst ‘Werkfit maken’

2: De re-integratiedienst ‘Naar werk’