reintegratie spoor 2

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen.

Uitgangspunt van deze wet is het snel en effectief ingrijpen bij verzuim.

Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer.

Maar ook uw werknemer heeft zijn verplichtingen om naar vermogen mee te werken aan zijn re-integratie.