Skip to main content


Arbo dienstverlening

Werxe heeft een samenwerking met een gecertificeerde arbo-arts (https://www.delangearboadvies.nl/).
Wij voeren het casemanagement uit. Hier valt onder: de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, verzuimbegeleiding en indien nodig begeleiden we de WIA-aanvraag. Voordeel van onze dienstverlening, is dat er geen abonnement bij Werxe wordt afgesloten. We facturen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Onze dienstverlening is net als onze andere diensten gericht op persoonlijke aandacht.
Bij de verzuimbegeleiding gaan we desgewenst op huisbezoek.

Andere diensten die bij Arbo-dienstverlening horen zijn: begeleiding en uitvoering bij het opstellen van de RI&E. We hebben tevens een erkend vertrouwenspersoon in huis.

(uitgevoerd door Marlies, Mo, Judith, Annemie, Apoline) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/vraag-en-antwoord/waar-moet-mijn-werkgever-voor-zorgen-volgens-de-arbowet