Skip to main content


MBO-praktijkverklaring

Mensen zonder startkwalificatie kunnen volledig in de werkomgeving van een erkend leerbedrijf zichtbaar maken dat men een deel van een beroep op een bepaald mbo-niveau beheerst. Voor deze kwalificaties kan de praktijkopleider+ een erkende MBO-praktijkverklaring aanvragen.
De leidinggevende begeleidt, samen met de praktijkopleider van Werxe het functioneren van de kandidaat. Samen bepalen ze welke kwalificaties uit het MBO-kwalificatiedossier de kandidaat al beheerst of waar naar toe gewerkt gaat worden.
De praktijkopleider van Werxe verzamelt bewijsmateriaal, door gesprekken met de kandidaat en de leidinggevende en door mee te lopen . Dit wordt bijgehouden op een STARR-formulier. Aan de hand van de bevindingen schrijft de praktijkopleider van Werxe een samenvattend oordeel, laat dit lezen en ondertekenen door de leidinggevende en stuurt het op naar een onbekostigde MBO. Wanneer uit dit samenvattend oordeel blijkt dat kandidaat voldoet aan de geselecteerde kwalificaties, krijgt hij een MBO-praktijkverklaring voor deze kwalificaties. Werxe heeft een warme samenwerking met de Marlijn academie (www.marlijnacademie.nl).

(uitgevoerd door Marlies, Kim, Annemie en Mo, Liesbeth, Apoline )