Skip to main content


HRM-dienstverlening

Wanneer u zelf geen P&O afdeling heeft, kunt u ons inhuren. We leveren altijd maatwerk. Voorbeelden van HRM-dienstverlening zijn: bedrijfsprocessen in beeld brengen, invoeren functioneringsgesprekken, structureel overlegmomenten organiseren, doornemen arbeidscontracten, enzovoorts.
(uitgevoerd door Marlies, Mo)