Skip to main content


Jobcoach

Mensen met een Wajong uitkering, jonge mensen met een handicap of ziekte die moeite hebben een reguliere baan te vinden, krijgen een jobcoach toegewezen.

De jobcoach geeft ondersteuning bij het zoekproces.

Daarna blijft de jobcoach beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voor doen.

Werkgevers ontbreekt het vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.

De jobcoach

Bij job-coaching is het belangrijk dat je weet wat je wilt en hoe de meest ideale baan er uitziet.

De jobcoach onderzoekt samen met jou wat je mogelijkheden zijn op de korte termijn maar ook waar je over 5 jaar wilt staan, zodat je in grote lijnen kunt bepalen welke stappen nodig zijn om daar op aan te sturen.

Job-crafting

Job-crafting is vooral zelf (of met het team) zoeken binnen de eigen functie of afdeling naar mogelijkheden om langer, zinvol en optimaal te blijven werken, daarbij rekening houdend met effecten voor de functie, de samenwerking en de beschikbare competenties.

Net als bij zoeken naar een andere baan spelen ook hier de vragen wat wil en kan ik; op welke manier ben ik duurzaam inzetbaar voor het bedrijf en heb ik plezier in mijn werk een belangrijke rol.

In de praktijk blijkt vaak dat job-crafting met hulp van een loopbaancoach of jobcoach makkelijker is om naar de antwoorden op die vragen te zoeken.

COACHING


Loop-baan coaching

Begeleiding bij het vinden van een passende baan die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities.

Na een oriëntatiefase in eerste instantie gericht op de persoon, zijn netwerk en de arbeidsmarkt, verschuift de aandacht naar actief passend werk zoeken.

De begeleiding in een traject is vooral geconcentreerd op de weg richting het einddoel de (nieuwe) baan.

Daarom staat de persoon met al zijn kwaliteiten, kennis, vaardigheden en wensen centraal. Samen met een jobcoach onderzoek je de arbeidsmarkt op kansen en mogelijkheden.

Loopbaan coaching is voor iedereen die niet (meer) tevreden is met het werk wat hij of zij doet, iets anders wil of twijfelt over zijn capaciteiten.

Loopbaan coaching biedt hulp als de carrière vastloopt of als je gedwongen op zoek bent naar ander werk.

Outplacement

In situaties van gedwongen ontslag bij reorganisatie bijvoorbeeld krijgt een werknemer vaak outplacement aangeboden. Het verschil tussen outplacement loopbaanadvies is het definitieve afscheid van de werkgever. Vaak is de start van het traject nog voor de ontslagdatum, waardoor de kans op werk vergroot en een uitkering voorkomen wordt.


Personal coaching

Personal coaching is de meest oorspronkelijke vorm van coaching.

Het is primair gericht op het zoeken naar een oplossing voor een probleemsituatie waar iemand op het werk tegenaan loopt, in het eigen functioneren of de omgang met anderen.